?

Log in

No account? Create an account

КУРЬЁН БУЛИНЫЙ

публичный дневник Маргоши

Previous Entry Share Next Entry
12 июля
buroba


  • 1
Dlya menya 12 July--Ochen'-ochen' znamenatel'nuu Den'. Cpacubo, Rutochka. ( I znayu, chto tu ne umela v vudy, but....

День ухода моей сестры.

O, Rutochka! I ochen'-ochen' cozaleyu o tvoeu cectre, I yverena--ona bula zamechatel'nou, ona bula tvoeu cectrou-dvounyaushkou! I love you!

  • 1